Wod – 24 de novembro / 2017 |  PAM CrossFit & Personal Studio Wod – 24 de novembro / 2017 |  
 

Wod – 24 de novembro / 2017

WOD – 24.11.17

FOR TIME. 

Run – 1 km. 
Box Jump – 30 reps. 
Front Squat – 30 reps. 
Wall Ball – 30 reps. 
Handstand Push Up – 30 reps. 
Run – 1 km. 
Handstand Push Up – 30 reps. 
Wall Ball – 30 reps. 
Front Squat – 30 reps. 
Box Jump – 30 reps. 
Run – 1 km. 

TIME CAP 35’. 

Limite: 26 pessoas.