Wod – 27 de novembro / 2018 |  PAM CrossFit & Personal Studio Wod – 27 de novembro / 2018 |  
 

Wod – 27 de novembro / 2018

WOD – 27/11/2018. 

EMOM 25′.

MIN 1 : KTB Swing – 15 reps. 
MIN 2: Goblet Squat – 10 reps.
MIN 3: Abmat Sit Up – 20 reps.
MIN 4: Farmer Walk – 30 mts cada braço.
MIN 5: Rowing – 50 segundos recuperativo.

Limite: 24 pessoas.